Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Управління режимами споживання та ефективністю використання електричної енергії в енергетичних системах

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Київ

Author / Автор / Автор: Находов В. Ф.
Авторський знак: Н

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 49 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: электроэнергетическая система, електроенергетична система

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A21890
Cipher / Шифр / Шифр: 621.31
UDK / УДК / УДК: 621.311

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енергетичні системи та комплекси"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київський політехн. ін-т ім. І. Сікорського"