Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Фінансові інструменти внутрішніх державних запозичень в Україні

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Київ

Author / Автор / Автор: Браткова І. М.
Авторський знак: Б

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: державний борг, государственный долг

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A21891
Cipher / Шифр / Шифр: 336.27
UDK / УДК / УДК: 336.27(477)

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управління"