Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Антикризове регулювання аграрного сектору економіки України

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Київ

Author / Автор / Автор: Петруха С. В.
Авторський знак: П

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 23 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: державне регулювання, государственное регулирование

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A21892
Cipher / Шифр / Шифр: 338.43
UDK / УДК / УДК: 338.43

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управління"