Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Обгрунтування акустичного контролю дисперсності продуктів подрібнення

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпро

Author / Автор / Автор: Тернова К. В.
Авторський знак: Т

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20 с. + CD
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 622.7 Обробка, збагачення мiнеральної сировини. Мінералургія

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A21893
Cipher / Шифр / Шифр: 622.7
UDK / УДК / УДК: 622.7

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.08 "Збагачення корисних копалин"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка"
Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152792