Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Автоматизація процесів диспетчеризації вугільних шахт на основі системи прийняття рішень

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпро

Author / Автор / Автор: Малієнко А. В.
Авторський знак: М

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20 с. + CD
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 681.3 Обладнання для обробки даних. Автоматична обробка даних. ЕОМ, калькулятори. Інформатика. Геоінформатика. Комп`ютер

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A21894
Cipher / Шифр / Шифр: 681
UDK / УДК / УДК: 681.3

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка"
Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152795