Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Оперативне планування і управління гірничотранспортними роботами в залізорудному кар'єрі

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпро

Author / Автор / Автор: Вінівітін Д. В.
Авторський знак: В

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20 с. + CD
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: железорудный карьер, залізорудний кар'єр

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A21895
Cipher / Шифр / Шифр: 651
UDK / УДК / УДК: 651.82.681

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корисних копалин"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка"
Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152796