Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Візуалізація ідентичності суб'єкта у соціальному просторі інформаційного суспільства (соціально-філософський аналіз)

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпро

Author / Автор / Автор: Чернієнко О. В.
Авторський знак: Ч

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: глобалізація, глобализация, globalisation

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A21896
Cipher / Шифр / Шифр: 1
UDK / УДК / УДК: 1

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 "Соціальна філософія і філософія історії"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара