Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Розвиток теорії та розробка фізико-хімічної моделі аномальних метанопроявів у вугільних шахтах

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпро

Author / Автор / Автор: Бурчак О. В.
Авторський знак: Б

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 37 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 622.333 Видобуток кам`яного вугілля (загальні питання)

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A21897
Cipher / Шифр / Шифр: 622.3
UDK / УДК / УДК: 622.333

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехнічна і гірнича механіка"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): НАН України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова