Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Управління безпекою на стадії планування проектів створення об'єктів з масовим перебуванням людей

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Львів

Author / Автор / Автор: Головатий Р. Р.
Авторський знак: Г

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 24 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: імітаційне моделювання, имитационное моделирование

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A21898
Cipher / Шифр / Шифр: 69
UDK / УДК / УДК: 69.03

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Управління проектами і програмами"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Державна служба України з надзвич. ситуацій, Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності