Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Маркетингові стратегії зростання аграрних формувань

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Київ

Author / Автор / Автор: Завальнюк К. С.
Авторський знак: З

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 22 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: сільськогосподарське підприємство, сельскохозяйственное предприятие

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A21899
Cipher / Шифр / Шифр: 63
UDK / УДК / УДК: 631.11.027

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України