Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Визначення рівня екологічної безпеки регіону методом токсико-енергетичного відгуку біотичних компонентів водних екосистем

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Львів

Author / Автор / Автор: Безсонов Є. М.
Авторський знак: Б

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 502 Природа. Дослiдження природи та її збереження.

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A21900
Cipher / Шифр / Шифр: 502
UDK / УДК / УДК: 502.1

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"