Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Підвищення екологічної безпеки процесу вентиляції резервуарів з нафтопродуктами

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Суми

Author / Автор / Автор: Гарбуз С. В.
Авторський знак: Г

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 23 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 502 Природа. Дослiдження природи та її збереження.

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A21902
Cipher / Шифр / Шифр: 502
UDK / УДК / УДК: 502.172

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т