Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Правові засади забезпечення екологічних освіти та виховання в Україні

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Харків

Author / Автор / Автор: Старосуд І. М.
Авторський знак: С

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: екологічне право, экологическое право

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A21903
Cipher / Шифр / Шифр: 349.6
UDK / УДК / УДК: 349.6

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Нац. юр. ун-т ім. Я. Мудрого