Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Метод і моделі визначення інвестиційної привабливості земель міст

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Харків

Author / Автор / Автор: Радзінська Ю. Б.
Авторський знак: Р

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: методичні рекомендації, методические рекомендации

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A21905
Cipher / Шифр / Шифр: 528
UDK / УДК / УДК: 528.4

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.04 "Кадастр і моніторинг земель"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т міського господарства ім. О. М. Бекетова