Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Інтелектуальна автоматизована система керування електроспоживанням та електропостачанням промислового підприємства

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Київ

Author / Автор / Автор: Копилова Л. О.
Авторський знак: К

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 23 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: нечітка логіка, нечеткая логика

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A21906
Cipher / Шифр / Шифр: 004.8
UDK / УДК / УДК: 004.896

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій