Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Доповіді НАН України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2018

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08817281

Является составной частью документа: Доповіді НАН України : Математика, природознавство, технічні науки
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 7

 1. Граничні трійки для інтегральних систем
 2. Математическая модель разделения магнитной руды
 3. Второе приближение по малому параметру к решению задачи о потере устойчивости вращающегося диска в уточненной постановке
 4. Нестаціонарні хвильові процеси в системі сферична оболонка-двошарове грунтове середовище
 5. Ауксетичні метаматеріали з позиції механіки: лінійна і нелінійні моделі
 6. Двумерная теория поля и критические явления
 7. Освоєння гібридиних родовищ-перспективний напрям газовидобування
 8. Флюїди мінералоутворення як індекатрор еволюції зовнішніх оболонок раннього докембрію Землі
 9. Регулирование скорости высвобожде6ния левомицетина в композицитной системе на основе кремнезема
 10. Вплив екстратів плаценти людини на термогемоліз еритроцитів
 11. Взаємодія процесів асиміляції азоту і вуглецю у рослин сої, оброблених речовинами із фунгіцидною активністю та бульбочковими бактеріями, інкубовними з лектином
 12. Вплив комплексів олігорибоуклеотидів з D- манілом на експресію генів при гострій тіоацетамід-індуктивній гепатотоксичності
 13. До рощуміння механізму утворення точкових мутацій в ДНК

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Ч.з. для викладачів J08817281 1 Нет