Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Віртуальний офіс проактивного управління проектами створення логістичних центрів будівельних компаній

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Київ

Author / Автор / Автор: Івко А. В.
Авторський знак: І

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 658 Організація виробництва. Менеджмент. Економiка пiдприємств. Економіка фірми

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A21965
Cipher / Шифр / Шифр: 658
UDK / УДК / УДК: 658.7.001

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Управління проектами і програмами"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури