Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Інвестування розвитку людського капіталу промислового підприємства

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Харків

Author / Автор / Автор: Тимошенко К. В.
Авторський знак: Т

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: инвестирование, інвестування

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A21986
Cipher / Шифр / Шифр: 658
UDK / УДК / УДК: 658.152

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Харківський нац. екон. ун-т