Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Збутова діяльність вуглевидобувальних підприємств України: тенденції, закономірності та сценарії розвитку

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Трушкіна Н. В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 5-14.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 658 Організація виробництва. Менеджмент. Економiка пiдприємств. Економіка фірми

UDK / УДК / УДК: 658.81

Является составной частью документа: Уголь Украины
Год издания главного документа: 2018
Номер части главного документа: 1-2