Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Можливості штучного поповнення підземних вод кристалічних порід для водопомтачання

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Петренко Л. І.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 23-32.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: водозабезпечення, водообеспечение

UDK / УДК / УДК: 556.332

Является составной частью документа: Геологічний журнал
Год издания главного документа: 2018
Номер части главного документа: 2(363)