Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Принципи створення кореляційної стратиграфічної схеми докембрійських утворень Українського щита потребують кардинальних змін

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Костенко М.М.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 30-31.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 551.7 Історична геологія

UDK / УДК / УДК: 551.71(477)

Является составной частью документа: Мінеральні ресурси України
Год издания главного документа: 2018
Номер части главного документа: 2