Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Автоматизація процесу брагоректифікації у спиртовому виробництві

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2019
Publish place / Місце видання / Место издания: Івано-Франківськ

Author / Автор / Автор: Іванчук В. В.
Авторський знак: І

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 663 Промислова мікробіологія. Виробництво напоїв

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A22096
Cipher / Шифр / Шифр: 663
UDK / УДК / УДК: 663.551.41

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу