Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Національний університет "Львівська політехніка". Вісник

Document type / Вид документа / Вид документа: Книга
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Львів
Publisher / Видавництво / Издательство: Львівська політехніка

Авторський знак: Н

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 67 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: приладобудування, приборостроение

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: NTB474993
Cipher / Шифр / Шифр: 621.75(06)
UDK / УДК / УДК: [621.75:658+681.2.003](06)

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): зб. наук. пр.
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): голова Ред.-вид. ради Н. І. Чухрай, [відп. ред. Г. В. Похмурська] ; М-во освіти і науки України
Volume number of the main document / Номер тому головного документа / Номер тома главного документа: № 891