Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Час вчинення злочину за кримінальним правом України (доктринальний, законодавчий та практичний аспекти)

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Київ

Author / Автор / Автор: Семенюк Н. М.
Авторський знак: С

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 18 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: триваючі злочини

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A22105
Cipher / Шифр / Шифр: 343
UDK / УДК / УДК: 343.214

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.08
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): ВНЗ "Національна академія управління"