Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Загальна біологія" та "Біологія"

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2019
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпро
Publisher / Видавництво / Издательство: НТУ "ДП"

Author / Автор / Автор: Клімкіна І. І., Федотов В. В.
Авторський знак: К

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 75 с.
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M4675

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): для студ. спец. 091 "Біологія", 101 "Екологія", 183 "Технологія захисту навколишнього середовища"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка"