Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Проактивне управління проектами забезпечення енергоефективності муніципальної інфраструктури

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2019
Publish place / Місце видання / Место издания: Київ

Author / Автор / Автор: Шкуро М. Ю.
Авторський знак: Ш

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 00 Загальнi питання науки i культури

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A22113
Cipher / Шифр / Шифр: 005.7
UDK / УДК / УДК: 005.7

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.22
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури