Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

О коррупции и "кормлении во власти"

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Хачатурян А.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 16-27
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: корупція, коррупция

UDK / УДК / УДК: 33

Является составной частью документа: Проблемы теории и практики управления
Год издания главного документа: 2013
Номер части главного документа: 7