Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Обгрунтування параметрів способу дегазації виїмкової дільниці з використанням свердловин у неконтрольованих виробках

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2019
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпро

Author / Автор / Автор: Кочерга В. М.
Авторський знак: К

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 622.831 Статика геодинамічних явищ, що виникають внаслідок ведення гірничих робіт. Гірський тиск. Напруження гірських по

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A22119
Cipher / Шифр / Шифр: 622.8
UDK / УДК / УДК: 622.831

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.09
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): НАН України, Ін-т геотехн. механіки