Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Геологія і геохімія горючих копалин

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2018

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08817815

Является составной частью документа: Геологія і геохімія горючих копалин
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 3-4

  1. Геодинамічні та геохімічні аспекти нафтогазонагромадження захілдного нафтогазоносного регіону України
  2. Анатомічна будова тканин стовбурів рослин карбону України і їх роль у торфо-вуглеутворенні
  3. Вплив температурного режиму на газогенераційний потенціал гумових кислот органічної речовини
  4. Оцінка нафтогазоперспективності Лазерщинської площі зони Кросно Карпат за даними комплексних геолого-гефізичних досліджень
  5. Палеогідрогеологічна характеристика міоцену північно-західної частини зовнішньої зони Передкарпатського прогину
  6. Водород как источник энергетических и геодинамических процессов
  7. Властивість глибиннного абіогенного метановмічного високотермобарного флюїду утворювати вугілля
  8. Оцінка впливу будівництва вітрогенетичних установок на гідрогеологічні та геологічні умови Полонини Боржава (Закарпаття)

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08817815 1 Нет