Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Перспективи розвитку інвестиційної системи України

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Лайко О. І.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 57-67.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 658.152 Інвестиції, капіталовкладення. Основний капітал. Використання основних фондів. Основні засоби

UDK / УДК / УДК: 658.152

Является составной частью документа: Вісник Національної академії наук України
Год издания главного документа: 2019
Номер части главного документа: 4