Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

The Economist

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2019

Language / Мова / Язык:: Англійська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08817852

Является составной частью документа: The Economist
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 20