Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Геологічний журнал

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2019

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08817922

Является составной частью документа: Геологічний журнал (1934-1967 р.р. - укр. мовою. З 1995 р. - укр. мовою)
The name of the main document / Назва частини головного документа / Название части главного документа: (367)
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 2

  1. Підземні води верхньосарматського водоносного горизонту як резервне джерело питного водозабезпечення Миколаєва (Україна)
  2. Rationale of search technology on hydrogen and geodynamic phenomena (oil gas regions, mine fields) = Обгрунтування пошукової технології водневих скупчень та геодинамічних явищ (нафтогазоносні райони, шахтні поля)
  3. Вплив тектонічної деформації на фільтраційно-ємнісні властивості глибокозалягаючих порід
  4. Донные карбонатные постройки - объекты для поисков углеводородного сырья
  5. Реликты палеофлоры в ударнорасплавленных породах кратера Эльгыгытгын на Чукотке (Россия)
  6. Стратиграфія та умови седиментації міоценових відкладів північно-західної частини Українського Прикарпаття на основі вивчення форамініфер
  7. Стратиграфия гранулитовых комплексов Украинского щита и их геолого-формационная корреляция. Статья 1
  8. Выдающийся геолог-нефтяник академик Владимир Борисович Порфирьев (к 120-летию со дня рождения)
  9. Моніторинг сучасного стану Милятинського кар'єру зернистих фосфоритів за даними дистанційного зондування Землі

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08817922 1 Нет