Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Вплив тектонічної деформації на фільтраційно-ємнісні властивості глибокозалягаючих порід

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Бондар Г. М., Євдощук М. І., Зімін О. Л.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 29-37
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: коллекторские свойства горных пород, колекторські властивості гірських порід

UDK / УДК / УДК: 622.02

Является составной частью документа: Геологічний журнал
Год издания главного документа: 2019
Название части главного документа: (367)
Номер части главного документа: 2