Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Технології утилізації відходів та рециклінг. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2019
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпро
Publisher / Видавництво / Издательство: НТУ"ДП"

Author / Автор / Автор: Борисовська О. О.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 43 с.
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M4699

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): для студентів спеціальності 101 "Екологія" та 183 Технології захисту навколишнього середовища