Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Методичні рекомендації до практичних занять із дисципліни "Гірничо-прохідницька і будівельна техніка"

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2019
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпро
Publisher / Видавництво / Издательство: НТУ ДП

Author / Автор / Автор: Терещук Р. М., Халимендик О. В., Іванова Г. П., Жабчик К. С.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 51 с.
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M4702

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): для підготовки бакалаврів спец. 184 Гірництво та 192 Будівництво та цивільна інженерія