Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Освіта і управління

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2002

Language / Мова / Язык:: Українська

Является составной частью документа: Освіта і управління
Volume number of the main document / Номер тому головного документа / Номер тома главного документа: Т.5
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №4

  1. Шляхи гуманізації набору студентів у педагогічний ВНЗ: досвід та перспективи
  2. Про міжпредметний зв"язок "фізика-математика" при вивченні цих дисциплін у вищому технічному навчальному закладі
  3. Тестування в умовах багатоступневої підготовка фахівців у вищий школі
  4. Актуальні питання удосконалення мовної підготовки майбутнії правознавців
  5. Українська філософія: стан та проблеми сучасного розвитку