Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Вісник Вінницького політехнічного інституту

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2002

Language / Мова / Язык:: Українська

Является составной частью документа: Вісник Вінницького політехнічного інституту
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №2

  1. Моделювання оперативного впливу зовнішніх факторів під час керування режимами ЕЕС
  2. Аналіз похибок результатів сумісних вимірювань параметрів чотириелементних двополюсників