Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Аналіз похибок результатів сумісних вимірювань параметрів чотириелементних двополюсників

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Бурбело М.Й., Кравець О.М.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.47-50
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: двополюсник, двухполюсник

UDK / УДК / УДК: 621.317

Является составной частью документа: Вісник Вінницького політехнічного інституту
Год издания главного документа: 2002
Номер части главного документа: №2