Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Метод. рекомендації до виконання індивідуальних завдань з " Інвестійного менеджменту" для студ. усіх форм навчання для спец, напрямку 0502 "Менеджмент"

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2003
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Єрохондіна Т.О., Тюченко С.М.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 31с.
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN