Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи енергетичного менеджменту" для студентів напрямку 7.000008 Енергетичний менеджмент

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2002
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Випанасенко С. І., Дудкіна Ю. В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 28 с.
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN