Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Метод. вказівки до виконання курсової роботи студ. з дисципліни "Технологія гірничих робіт" спеціальності 7. 092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2003
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Сулаєв В.І., Доценко В.І.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 19с.
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN