Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Метод. рекоменд. до лабораторних занять з дисципліни "Машини й обладнання нетрадиційних процесів добування корисних копалин" для студ. спец. 7. 090216 "Гірниче обладнання"

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2003
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Бондаренко А.О. та ін.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 19с.
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN