Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Метод.вказ. до виконання лаб. робіт з вивчення пристроїв на операційних підсилювачах

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2003
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Школа М.І., Галушко О.М.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 21с.
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN