Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Організація баз даних та знань"

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 1999
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГАУ

Author / Автор / Автор: Копнін М.В.

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: организация, організація
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: 10

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): для студентів спеціальностей: 7.080401 "Інформаційні управляючі системи та технології", 7.080403 "Програмне забеспечення автоматизованих систем"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Кафедра електроніки та обчислюваної техніки
Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: 1грн. 65коп.