Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи МЗС-6 "Вивчення організації та режимів роботи паралельного інтерфейсу КР580ВВ55, що програмується" з дисциплін "Мікропоцесорні

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 1993
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ

Author / Автор / Автор: Кириченко В.І., ДовганьС.М.

Language / Мова / Язык:: Українська
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: микропроцессорные средства, мікропроцесорні засоби

Cipher / Шифр / Шифр: М

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): засоби і системи" та "цифрове керування електричними приводами" для студентів спеціальності 2105
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Кафедра електричного приводу
Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: 5 пр.