Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи МЗС-7 "Вивчення складу, режимів роботи, організації та програмування контролера переривань КР580ВН59" з дисциплін "Мікропроцесор

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 1993
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ

Author / Автор / Автор: Кириченко В.І., Довгань С.М.

Language / Мова / Язык:: Українська
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: микропроцессорный контроллер, мікропроцесорний контролер

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): ні засоби та системи" і "Цифрове керування електричними приводами" для студентів спеціальності 2105
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Кафедра елекричного приводу
Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: 5 пр.