Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи МЗС-8 "Вивченння методів програмної та дослідження апаратної реалізації часових затримок за допомогою таймера КР580ВИ53" з

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 1993
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ

Author / Автор / Автор: Кириченко В.І., Довгань С.М.

Language / Мова / Язык:: Українська
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: електричний провод, электрический провід

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): дисципліни "Мікропроцесорні засоби та системи" і "Цифрове керування елекричними приводами" для студентів спеціальностей 2105
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Кафедра електричного приводу
Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: 3 прм.