Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Процесс воспламенения рудничного газа электрической искрой

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Евреинов Г.Е.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.26-30
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: рудничный газ

UDK / УДК / УДК: 622.831.322

Является составной частью документа: Горный журнал
Год издания главного документа: 1923
Номер части главного документа: № 1