Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Вісник Академії економічних наук України

Document type / Вид документа / Вид документа: Журнал

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J8788