Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Депривационный подход в оценках бедности

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Давыдова Н.М.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 88-96
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: бідність, бедность, poverty

BBK / ББК / ББК: С57

Является составной частью документа: Социологические исследования
Год издания главного документа: 2003
Номер части главного документа: № 6